Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Witam,

=

Dostala pani mojego maila?
Wiem ze taka opcja jest bo ki=
edys tak juz u was zamawialem.

Pozdr,
Tomasz
Op 8 mei 2018 om 13:19 GMT+02:00, schreef Thomas=
=C2=A0<info@plecom.nl>:
Witam,
=
Jest wogule mozliwe zeby ty=
lko tyl kanapy dzielonej zamuwic =C2=A0??? =C2=A0 =C2=A0 =C2=A0 ( czyli opa=
rcie )
=C2=
=A0 =C2=A0 =C2=A0 Zeby przynajmiej to zamuwic .
Niestety nie zwruce=
zamuwienia bo uszkodzilem troche kolo zagluwka lotniczego.
Pozdrawiam,
Tomas=
z

Op 8 mei 2018 om 10:36 GMT+02=
:00, schreef Pok-Ter=C2=A0<pokrowce@pok-ter.pl>:
Witam tak jak pisa=C5=82am zam=C3=B3wi=C5=
=82 pan na ca=C5=82kiem inny model niz jest st=C4=85d te=C5=BC to niedopasowan=
ie fotela kierowcy.
Zawsze mo=C5=BCe pan zwr=C3=B3ci=C4=87 po=
krowce do 14 dni od daty otrzymania wraz z paragonem. je=C5=BCeli chodzi o =
pokrowce na zag=C5=82=C3=B3wki czy pod=C5=82okietniki to wykonujemy je z cz=
arnego mocnego materia=C5=82u./
pozdrawiam
=
E.Trojanowska
W dniu 7 maja 2018 18:56 u=C5=BCytkownik Thomas &l=
t;info@plecom.nl> napisa=C5=82:
Witam,

To nowe auto czyli pomieszane to trochu,gdyz w wekkend zaczalem w nim =C2=
=A0grzebac =C2=A0…

Jest wogule mozliwe zeby tyl=
ko tyl kanapy dzielonej zamuwic =C2=A0? =C2=A0 ( czyli oparcie )

Bo w tym momencie dziwne to wyglada .

A co=
ze sprawa przodu kierowcy pokrowiec jest za wielki zwisa na dole ale do pr=
zesady przynajmiej pul siedzenia wiekszy.
Czy =
zagluwki i nadlokietnik mozna dostac w tym szarym skuropodobnym ? =C2=A0
( W tym momencie to zwykla szmata .)

Pozdr ,
Tomasz

Op 7 mei 2018 om 15:32 GMT+02:00, schreef Pok-Ter=C2=A0<pokrowce@pok-ter.pl>:

Wita=
m zakupi=C5=82 Pan u nas pokrowce do opel Vivaro II 2+1 na naszym sklepie i=
zaznaczy=C5=82 Pan jak w za=C5=82=C4=85czniku kanapa pasa=C5=BCera ca=C5=
=82a niedzielona.
Ze zdj=C4=99=C4=87 r=C3=B3wnie=C5=BC wida=C4=
=87 =C5=BCe posiada pan jeden zag=C5=82=C3=B3wek zwyk=C5=82y a drugi lotniczy =
w kanapie pasa=C5=BCera a takie informacje r=C3=B3wnie=C5=BC nie by=C5=82y =
zaznaczone.
Otrzyma=C5=82 pan inne pokrowce ni=C5=BC ma pan m=
odel samochodu poniewa=C5=BC tak te=C5=BC by=C5=82o zaznaczone na sklepie.
Je=C5=BCeli chodzi o pas na kanapie pasa=C5=BCera trzeba pokr=
owiec prze=C5=82o=C5=BCy=C4=87 pod pas i dopiero w=C3=B3wczas za=C5=82o=C5=
=BCy=C4=87 na plecki.
pozdrawiam
E.=
Trojanowska
W dniu 7 maja 2018 14:31 u=
=C5=BCytkownik Thomas <info@plecom.nl> napisa=C5=82:
=
=
Witam,
Odebralem=
wasze pokrowce do Opel vivaro ale niestety nie pasuje ono =C2=A0calkowicie=
.
Podwujna kanapa jest w pul otwierana, puzni=
ej pas bezpieczenstwa sie na da wyciagnac =C2=A0bo jest zakryty !

=

Siedzienie kierowcy jest za duze nie da sie naciagnac jest za duzy pok=
rowiec.
W zalaczniku przesylam zdjecia .

Pozdr,
=
Tomasz
Op 23 april 2018 om 22:1=
6 GMT+02:00, schreef Pok-Ter.pl=C2=A0<pokrowce@pok-ter.pl>:

Wi=
taj Tomasz!

W=C5=82a=C5=9Bnie z=C5=82o=C5=BCy=C5=82e=C5=9B zam=
=C3=B3wienie w sklepie internetowym Pok-Ter Pokrowce (pok-ter.pl) o warto=C5=9Bci 264,00z=C5=82

Twoje zam=C3=B3wienie otrzyma=C5=82o numer 12359

=

Aby zap=C5=82aci=C4=87 za zam=C3=B3wienie przejd=C5=BA pod =
adres:
pok-ter.pl/shop/pay/8fe472cc018b=
f86afdd32052d8949995/12359/0.html
lub kliknij przycisk po=
ni=C5=BCej:
Zap=C5=
=82a=C4=87 online …

Przedmioty kt=C3=B3re zam=C3=B3wi=C5=82e=
=C5=9B:

Nazwa
Ilo=C5=9B=C4=87
Cena
Warto=C5=9B=C4=87

Pokrowce =
miarowe sk=C3=B3rzane t=C5=82oczone – OPEL VIVARO II 2+1

– Wz=C3=B3r pokrowc=C3=B3w -: K-5 – szara k=
ratka

– Ilo=C5=9B=C4=87 zag=C5=82=C3=B3wk=C3=B3w (wszystkic=
h) -: 3
– Pod=C5=82okietniki prz=C3=B3d -: u kierowcy=
po wewn=C4=99trznej

– Rok produkcji pojazdu -: 2016=

– I rz=C4=85d siedze=C5=84 -: 1+2 (dw=C3=B3jka – ca=C5=82a-=
niedzielona)

1
=
209,00
209,00

Wybrany spos=C3=B3b prz=
esy=C5=82ki to: Kurier, koszt przesy=C5=82iki 55,00 z=C5=82

B=C4=99dziesz na bie=C5=BC=C4=85co informowany o stanie Twojego za=
m=C3=B3wienia.

Pozdrawiamy
Zesp=C3=B3=
=C5=82 Pok-Ter Pokrowce

=
Z powa=C5=BCaniem,
Firma Pok-=
Ter
tel./fax:=C2=A0+48 17 22 92 515
tel. kom.=C2=A0+48 508 399 156
pokrowce@pok-t=
er.pl
W=
iadomo=C5=9B=C4=87 ta oraz wszelkie za=C5=82=C4=85czone do niej pliki s=C4=
=85 tajemnic=C4=85 nadawcy i mog=C4=85 by=C4=87 prawnie chronione. Je=C5=BCeli=
nie jest
Pan/Pani zamierzonym adresatem niniejs=
zej wiadomo=C5=9Bci, nie mo=C5=BCe Pan/Pani jej ujawnia=C4=87, kopiowa=C4=
=87, dystrybuowa=C4=87 ani te=C5=BC
=
w =C5=BCaden in=
ny spos=C3=B3b udost=C4=99pnia=C4=87 lub wykorzystywa=C4=87. O b=C5=82=C4=
=99dnym zaadresowaniu wiadomo=C5=9Bci prosimy niezw=C5=82ocznie
poinformowa=C4=87 nadawc=C4=99 i usun=C4=85=C4=87 wiadomo=C5=
=9B=C4=87.
=
Z powa=C5=BCaniem,

Firma Pok-Ter

tel./=
fax:=C2=A0+48 17 22 92 515
tel. =
kom.=C2=A0+48 508 399 156
pokrowce@pok-ter.pl
Wiadomo=C5=9B=C4=87 ta oraz ws=
zelkie za=C5=82=C4=85czone do niej pliki s=C4=85 tajemnic=C4=85 nadawcy i m=
og=C4=85 by=C4=87 prawnie chronione. Je=C5=BCeli nie jest

=
Pan/Pani zamierzonym adresatem niniejszej wiadomo=C5=9Bci, nie mo=
=C5=BCe Pan/Pani jej ujawnia=C4=87, kopiowa=C4=87, dystrybuowa=C4=87 ani te=
=C5=BC
w =C5=BCaden inny spos=C3=B3b udost=C4=
=99pnia=C4=87 lub wykorzystywa=C4=87. O b=C5=82=C4=99dnym zaadresowaniu wiadom=
o=C5=9Bci prosimy niezw=C5=82ocznie
poinformowa=
=C4=87 nadawc=C4=99 i usun=C4=85=C4=87 wiadomo=C5=9B=C4=87.