Warning: Creating default object from empty value in /customers/b/d/b/plecom.nl/httpd.www/wp-content/plugins/vamtam-push-menu/push-menu.php on line 106

BENT U OPZOEK NAAR DE BESTE PRIJS?
VRAAG NU EEN OFFERTE AAN »

BEL ONS NU:
+31 611482534

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: “Ronn. Blijleven – Hemubo Bouw B.V.” <r.blijleven@hemubo.nl>
Datum: 1 f=
ebruari 2016 11:22:13 CET
Aan: Calculatie/verkoop – Plecom Onderho=
udsbedrijf <info@plecom.nl>
Onderwerp: Offerteaanvraag – Florance Houthage en Loosduinse Hof De=
n Haag

Antwoord aan: “Ronn. Blijleven – Hemubo Bouw B.V.” <=
r.blijleven@hemubo.nl>
=20

#messagePage{
position: relative;
float: left;

margin:0px;
padding: 0px;

width: 755px;

border: 1px solid #cccccc;

font-family: verdana;
font-size: 12px;
}

#messageHeader{
position: relative;
float: left;

margin:0px;
padding: 0px;

width: 750px;
}

#messageLogo{
position: relative;
float: left;

margin:0px;
padding: 0px;

width: 750px;

}

.messageAddressFrom{
position: relative;
float: left;

margin:0px;
padding: 0px;

width: 325px;
height: 140px;
}

#messageAddressTo{
position: relative;
float: left;

margin: 0px;
padding: 0px;
padding-left: 5px;
padding-bottom: 10px;

width: 750px;

border-bottom: 1px dotted #cccccc;
}

#messageContent{
position: relative;
float: left;

margin:0px;
padding: 5px;

width: 745px;

}
#messageContent td{
font-family: verdana;
font-size: 12px;
}

h1{
font-size: 20px;
height: 24px;
}

.formcontainer{
position: relative;
float: left;
}

.orangeBlock{
background-color: #ffa32b;
color: #ffffff;
padding: 3px;
margin: 3px;
}
.redBlock{
background-color: #f60807;
color: #ffffff;
padding: 3px;
margin: 3px;
}
.greenBlock{
background-color: #42ae39;
color: #ffffff;
padding: 3px;
margin: 3px;
}
.blueBlock{
background-color: #1b2347;
color: #ffffff;
padding: 3px;
margin: 3px;
display: block;
}
.orangeBlock a{
color: #ffffff;
text-decoration: none;
}
.redBlock a{
color: #ffffff;
text-decoration: none;
}
.greenBlock a{
color: #ffffff;
text-decoration: none;
}
.blueBlock a{
color: #ffffff;
text-decoration: none;
}

=20

=09

Plecom Onderhoudsbedrijf
Netscherstraat 83
2525AM ‘s-Gravenhage
06-11482534

=09
Calculatie/verkoop
<info@plecom.nl>

Offerteaanvraag – Florance Houthage en Loosduinse Hof Den H=
aag

Datum
01-02-2016

Projectlocatie
Den Haag

Calculatienummer=

15-129

Werkonderdeel
30.32.11 – Houten kozijnen

Project
Florance Houthage en Loosduinse Hof Den Haag (Calculatie)

Geachte heer, mevrouw

Naar aanleiding van uw mail aan Hemubo d.d. 2=
9 januari 2016 doe ik u hierbij een offerte aanvraag toekomen.
Indien lev=
ering kozijnen niet tot uw mogelijkheden hoort is montage ook voldoende zoda=
t wij u eventueel kunnen koppelen aan een leverancier.

Ten behoeve va=
n start inkoop voor bove=
n genoemd project willen wij u vragen een offerte uit te brengen voor;
– h=
et leveren en monteren van houten binnenkozijnen. (zie voor aantallen de tek=
eningen volgens meetstaat)
– maken van luchtbehandelingskast incl. funder=
ing en dakdekkerswerk (zie tekeningen volgens meetstaat)
– alle werkzaamh=
eden incl. leveren van benodigde materialen.
– Levering deurdrangers en d=
eurbeslag door Hemubo incl. aansluiten.
– monteren deurdrangers op bestaa=
nde deuren.

Volledigheids halve verwijs ik u nadrukelijk naar=
de 2e nota waar e.e.a. wordt verduidelijkt

behan=
deling prijsaanbieding:

Uw offerte kan slechts in behandeling wo=
rden genomen, indien:
* Deze is gedaan conform deze aanvraag.
* De pri=
jzen zijn gespecificeerd conform de omschrijving genoemd. (totaal prijs gesp=
ecificeerd per onderdeel)
* Voldoet aan onze algemene voorwaarden. (zie b=
ijlage)
* Bij eventuele opdracht verwachten wij, voor aanvang van uw werk=
zaamheden, een gedetailleerd 
  veiligheids-, gezondheids-=
en milieu inventarisatierapport. E.e.a. conform de geldende wetten, regels e=
n
  bepalingen en dient u onze overeenkomst en uitvoeringsvoorwaarde=
n voor akkoord te tekenen. Tijdens de
  uitvoering van uw werkzaamhe=
den dient een door u aangestelde co=C3=B6rdinator erop toe te zien dat de  maatregelen om het werk zo veilig mogelijk uit te voeren daadwerkeli=
jk genomen zijn.
* Maken van benodigde tekeningen en berekeningen dienen t=
e zijn opgenomen.
* Bij eventuele opdracht verwachten wij dat u dagelijks=
of zoveel als nodig het Lean overleg bijwooond

Graag via de r=
eactie knoppen aangeven of u wel of niet gaat rekenen

Reactie
Graag ontvangen wij uw reactie via 12Build. U kunt daarvoor de onde=
rstaande reactieknoppen gebruiken. Wij vragen u ook via deze weg uw offerte i=
n te dienen.

Planning

Graag ontvang ik u=
w offerte uiterlijk op:

08-02-2016
=
in verband met de prijsopgave

Met vriendelijke groet,

Ronn. Blijleven

E    : r.blijleven@hemubo.nl

Hemubo Bouw=
B.V.

T: 0657993325
=
I: www.hemubo.nl
=
KvK: 39064207

Adresgegevens

=
Damsluisweg 1
=
=
=
1332EA Alme=
re
=
=

Uw reactie via

=09

Ja, ik ga rekenen
Reageren / ik heb een vraag
Nee, ik ga niet rekenen

Reageer s=
nel en gemakkelijk op dit bericht via bovenstaande knoppen.

Offerte

=
Offerte indienen


Pro=
jectdocumenten

=20

Documenten inzien
ZIP downloaden
Documenten bestellen

Naast de=
onderstaande selectie kunt u op 12Build alle projectdocumenten inzien.

=
=
=

Algemene documen=
ten

=09

151023 1=
533 TO-AWS
=
(versiedatum: 12-11-2015)

=09

151023 1=
533 TO-AWS-00
=
(versiedatum: 12-11-2015)

=09

151023 1=
533 TO-VGD-HHG
=
(versiedatum: 12-11-2015)

=09

151023 1=
533 TO-VGP-HHG
=
(versiedatum: 12-11-2015)

=09

Aanbeste=
dingsreglement Staedion Florence Houthaghe en Loosduinse hof
=
(versiedatum: 13-11-2015)

=09

Algemene=
toelichting Werkomschrijving Houthaghe en Loosduinse Hof
=
(versiedatum: 12-11-2015)

=
=

Bijlage

=09

Brandsca=
n Houthaghe ZG_1014-8-RA-001
=
(versiedatum: 12-11-2015)

=09

Brandsca=
n Loosduinse Hof ZG_1014-9-RA-001
=
(versiedatum: 12-11-2015)

=09

Construc=
tie sparingen S3 0175-wb-01
=
(versiedatum: 12-11-2015)

=09

Fasering=
Realisatie Houthaghe
=
(versiedatum: 12-11-2015)

=
=

Bouwkundig

=09

151023 1=
213 BT DSN
=
(versiedatum: 12-11-2015)

=09

151023 1=
213 BT-APP
=
(versiedatum: 12-11-2015)

=09

151023 1=
213 BT-GVL
=
(versiedatum: 12-11-2015)

=09

151023 1=
533 BT-PLG
=
(versiedatum: 12-11-2015)

=09

151023 1=
533 TO-KOZ
=
(versiedatum: 12-11-2015)

=09

151023 1=
533 TO-MBL
=
(versiedatum: 12-11-2015)

=09

151023 1=
533 TO-PLG
=
(versiedatum: 12-11-2015)

=09

151023 1=
533 TO-VLR
=
(versiedatum: 12-11-2015)

=09

151023 1=
533 WO_HHG-01
=
(versiedatum: 12-11-2015)

=
=

Nota

=09

Nota van=
aanvulling Houthaghe en Loosduinse Hof
=
(versiedatum: 12-11-2015)

=
=

1e nota

=09

1e Nota v=
an Inlichtingen Florence Houthaghe en Loosduinse Hof
=
(versiedatum: 02-12-2015)

=09

Kozijn L=
oosduinse Hof 151123 1533 TO-KOZ-20
=
(versiedatum: 02-12-2015)

=09

Uittreks=
el kadastrale kaart met omgevingskaart LOOSDUINEN M 3346 Houthaghe
=
(versiedatum: 02-12-2015)

=
=

2e nota

=09

2e Nota v=
an Inlichtingen Florence Houthaghe en Loosduinse Hof
=
(versiedatum: 05-01-2016)

=09

Bijlage 2=
e Nota 151209 1533 TO-KOZ-04 aangepast
=
(versiedatum: 05-01-2016)

=09

Bijlage 2=
e Nota FLO-HHG-PVE Tekeningen
=
(versiedatum: 05-01-2016)

=09

Bijlage 2=
e Nota FLO-HHG-Rapport van Oplevering
=
(versiedatum: 05-01-2016)

=
=

foto’s

=09

20151117=
_093251
=
(versiedatum: 17-11-2015)

=09

20151117=
_093300
=
(versiedatum: 17-11-2015)

=09

20151117=
_093311
=
(versiedatum: 17-11-2015)

=09

20151117=
_093319
=
(versiedatum: 17-11-2015)

=09

20151117=
_093327
=
(versiedatum: 17-11-2015)

=09

20151117=
_093338
=
(versiedatum: 17-11-2015)

=09

20151117=
_093356
=
(versiedatum: 17-11-2015)

=09

20151117=
_093403
=
(versiedatum: 17-11-2015)

=09

20151117=
_093428
=
(versiedatum: 17-11-2015)

=09

20151117=
_093437
=
(versiedatum: 17-11-2015)

=09

20151117=
_093511
=
(versiedatum: 17-11-2015)

=09

20151117=
_095952
=
(versiedatum: 17-11-2015)

=09

20151117=
_100057
=
(versiedatum: 17-11-2015)

=09

20151117=
_100103
=
(versiedatum: 17-11-2015)

=09

20151117=
_100120
=
(versiedatum: 17-11-2015)

=09

20151117=
_100127
=
(versiedatum: 17-11-2015)

=09

20151117=
_100137
=
(versiedatum: 17-11-2015)

=09

20151117=
_100215
=
(versiedatum: 17-11-2015)

=09

20151117=
_092619
=
(versiedatum: 17-11-2015)

=09

20151117=
_092625
=
(versiedatum: 17-11-2015)

=09

20151117=
_093239
=
(versiedatum: 17-11-2015)

=09

20151117=
_093418
=
(versiedatum: 17-11-2015)

=
=

Meet gegevens

=09

30. 1510=
23 1533 TO-KOZ incl. aantallen
=
(versiedatum: 25-01-2016)

=09

30. 1510=
23 1533 TO-PLG plaast kozijnen
=
(versiedatum: 25-01-2016)

=
=

Algemene Voorwaa=
rden

=09

algemene=
voorwaarden Hemubo

=

Disclaimer

Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. H=
et is mogelijk dat tijdens het opstellen of het transport van dit bericht fo=
uten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist of onvolledig is overgekomen of=
verkeerd is geadresseerd. Hiervoor kunnen HEMUBO ALMERE en haar werkmaatsch=
appijen, geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend een document dat door e=
en bevoegd persoon namens HEMUBO ALMERE of =C3=A9=C3=A9n van haar werkmaatsc=
happijen is ondertekend is bindend. De inhoud van dit bericht en het bijbeho=
rende e-mailadres mag niet openbaar worden gemaakt, vermenigvuldigd of worde=
n verspreid aan derden. Wij verzoeken u om bij twijfel over de juistheid, de=
volledigheid of de adressering de e-mail direct te retourneren en daarna te=
vernietigen. 

Dit bericht is verstuurd via

=

Met uw gratis bedrijfsvermelding is Plecom Onderhoudsbedrijf beperkt vindbaar.

Benieuwd naar de mo=
gelijkheden?

=
Meer informatie
=


=09

=