Content-Type: text/html;
charset=”utf-8″
Content-Transfer-Encoding: 8bit

 

Beste Relatie,

Hartelijk dank voor uw boeking van uw . Deze e-mail is de bevestiging van uw boeking.

U kunt uw advertentie gedurende de gehele periode aanpassen. Wij raden u aan om alle 30 foto’s te gebruiken, want ook dit verhoogt uw verkoopkansen.

Voeg foto’s toe

Veel succes met uw verkoop!

Met vriendelijke groet,
Uw AutoScout24 team

Logo

 

Bevestiging van de betaling

Boekingsnummer 342117350-17498958-1523477462

netto:

21% BTW:

 

20,62 €

4,33 €

Totaalbedrag:

 

24,95 €

 

Note

Dit bericht geldt als bewijs voor uw geplaatste advertentie.

 

We helpen u graag!

Als u nog vragen hebt,
kunt u contact opnemen met ons serviceteam:

Telefoonnummer: 0347 – 350 777

Of stuur ons gewoon een e-mail.

 

Herroepingsrecht


U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst .

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons AutoScout24 Nederland B.V., Laanakkerweg 8c, 4131 PA Vianen, Tel: +31 347 350 777, info@autoscout24.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht .

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

AutoScout24 Nederland B.V.

E-Mail: info@autoscout24.nl

Laanakkerweg 8c

4131 PA Vianen

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

– Naam/Namen consument(en):

– Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

Deze e-mail is automatisch gegenereerd, u kunt hier niet op antwoorden. Heeft u vragen, neem dan direct contact op met onze customer care afdeling.

AutoScout24 Nederland B.V. & European Auto Trader B.V.
Laanakkerweg 8C | 4131 PA Vianen | Nederland
J.C.P. Vugts, Managing Director